Op 15 mei hebben de bewoners van de H-Buurt elkaar kunnen bijpraten over hun situatie en vorderingen. Ook bewoners uit de K-Buurt, G-Buurt en Reigersbos hebben zich hierbij aangesloten.

Bij het voorstel rondje hebben bewoners aangegeven hoe zij nu verwarmen. De hele Rechte-H is aangesloten op stadswarmte, waarbij Hoogoord-west maandag 20 mei als laatste overschakelen. Het gaat om een collectieve aansluiting.
Hoptille Hoog heeft ook stadswarmte, terwijl de (Hoptille) laagbouw, Haardstee en Heesterveld enkele jaren geleden nieuwe CV ketels hebben gekregen.
Hakfort en Huigenbos hebben blokverwarming.
In Huntum hebben de meeste bewoners CV ketels, waarij er enkele zijn die zelf overgestapt zijn of de overstap maken naar andere systemen.

Hoptille Hoog is in gesprek met Ymere over, soms torenhoge, afrekeningen van de stadswarmte. Bewoners hebben soms rekeningen boven 250 euro terwijl er niet of nauwelijks gestookt wordt. Een bewoner begon enkele jaren geleden met een voorschot van boven de 750 euro. Er is wel vertrouwen uitgesproken dat er serieus aan oplossingen wordt gewerkt.

Binnen de Rechte-H zijn relatief weinig problemen met de stadswarmte, maar de gebouwen zijn slecht geïsoleerd, waardoor dat een belangrijk punt van aandacht is.
Hoogoord-west had subsidie aangevraagd om ook van het Kookgas af te komen, maar deze is afgewezen. Regisseur Aardgasvrij Sander Willemsen gaat samen met !WOON en het VvE bestuur kijken wat nu de mogelijkheden zijn.
Ook heeft Sander verteld dat er gekeken wordt of de subsidie regeling niet anders moet. Daarbij wordt gedacht aan het loskoppelen van koken en verwarmen als een pakket (als voorwaarde om subsidie te krijgen).
Bewoners hebben soms wel invloed op de keuze voor koken op inductie, maar geen directe invloed op hun verwarmingssysteem.

Voor Hakfort en Huigenbos is de bewonersvereniging in overleg met Rochdale over de transitie. Voor hun is eerst isoleren en dan pas overgaan op een nieuw systeem van groot belang.
Uit een quickscan met warmte foto’s blijkt dat er veel warmte verlies is in en om de gebouwen.
Het heeft volgens de bewoners geen zin om over te stappen als er niet eerst verduurzaamd wordt.

De aanwezige bewoners van Geerdinkhof zijn zelf aan de slag gegaan. Hierbij is de een begonnen met verduurzaming van de schil, terwijl de ander ook al een warmtepomp heeft en zonnepanelen. De warmte pomp kan de woning goed aan tot een buiten temperatuur van 6 graden, daarna moet er bijgestookt worden om binnen 20 graden te hebben.

Een bewoner uit Kantershof is zich nog verder aan het oriënteren op alle mogelijkheden. Wel wordt daar gekozen om zonnepanelen te plaatsen.

Een bewoner uit Reigersbos is binnen de VvE bezig met aanpak van de schil en zoekt naar nieuwe methoden van verduurzamen.

Alle bewoners hebben hun kennis kunnen delen en verrijken. Aan het einde van de avond zijn de deelnemers kort geïnformeerd door Sander over een eventuele voortgang.
Stichting !WOON heeft aangeboden de informatie verder te delen en bewoners vaker de gelegenheid te geven voor dit soort, meer informele, informatie uitwisseling.